نشانی دادسراها

دادسراي امور سرپرستي (25)
نشاني : پل كريمخان – خ ايرانشهر – پلاك 219
تلفن :8-88820086 و 88315117 و 88824659 نمابر : 88308650
دادسراي ناحيه 27(ويژه امور جنايي)
دادسراي ناحيه 28 (ويژه کارکنان دولت ومطبوعات ورسانه ها )
دادسراي ناحيه 29 (ويژه نوجوانان )
دادسراي ناحيه 30 (ویژه بین الملل)
دادسراي ناحيه 31 (جرائم رايانه اي )
دادسراي ناحيه 32 (راهور )
دادسراي ناحيه 33 (شهید مقدس)
دادسراي ناحيه 34 (ویژه سرقت)
دادسراي ویژه رسانه ها
دادسراي مستقر در مجتمع قضائي عدالت
مركز فوريت هاي قضائي دادسرا(كشيك)
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران
دادستان عمومي و انقلاب تهران(مرکز)
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب تهران
معاونت امور بین الملل و آموزش
دادسراي ناحيه1 (شمیران)
نشاني : منطقه شهرداری 1
خ شریعتی- پل صدر- خیابان الهیه - پلاک 2
تلفن : 9-22078884 و 22077775 فکس: 22076671 - 22077776
دادسراي ناحيه 2 (سعادت آباد)
دادسراي ناحيه 3 (ويژه مبارزه با زمين خواری)
دادسراي ناحيه 4 (رسالت )
دادسراي ناحيه 5 (صادقيه )
دادسراي ناحيه 6 (خارك)
دادسراي ناحيه 7
دادسراي ناحيه 9 (فرودگاه)
دادسراي ناحيه 10 (هاشمي )
دادسراي ناحيه 11
دادسراي ناحيه 12 (15 خرداد)
دادسراي ناحيه 14 (شهيد محلاتي)
دادسراي ناحيه 16 (بعثت )
دادسراي ناحيه 18 (شهيد مطهري )
دادسراي ناحيه 19 (ويژه جرائم پزشکي و داروئي )
دادسراي ناحيه 20 (انقلاب )
دادسراي ناحیه 21 (ویژه ارشاد)