نشانی دادسراهای تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش میدان 15 خرداد

تلفن :   33 – 33111026   و   35051111


مركز فوریت های قضایی دادسرا ( كشیك ) : تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خیابان شهید فیاض بخش

تلفن :  4 -66722561

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز


دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عدالت : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

تلفن :    22727469 -  22727470

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز


دادسرای ناحیه 1 شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاك 2

تلفن :    22000438 –  22009044 -  22606664 و   81- 22007379

ضابطین دادسرا : آگاهی شمیرانات و كلانتری های 101 و 122 و 123 و 163 و 164


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  1  تهران

دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی  – خیابان 18 غربی - پلاك 22

تلفن :   9 - 22078884

ضابطین دادسرا : آگاهی شمالغرب تهران و كلانتریهای 163 و 118 و 134 و 137 و 139


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  2  تهران

دادسرای ناحیه 3 ونك : تهران – میدان ونك – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش كوچه زاینده  رود شرقی - پلاك 59

تلفن :   88881722 – 88881724 – 88883434

ضابطین دادسرا : كلانتریهای 103 و 124 و 145


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  3  تهران

دادسرای ناحیه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهای خیابان جشنواره - جنب فرهنگسرای اشراق – كوچه نباتی

تلفن :   5 – 77341041

ضابطین دادسرا : آگاهی شمالشرق تهران و كلانتریهای 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  13 و 8 و 4  تهران

دادسرای ناحیه 5 صادقیه : تهران – فلكه دوم صادقیه – خیابان آیت الله كاشانی – بلوار ابوذر - نبش بوستان دوم

تلفن :   4 – 44089723  و  6 - 44092993

ضابطین دادسرا : آگاهی شمالغرب تهران و كلانتریهای 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  22 و 5  تهران

دادسرای ناحیه 6 خارك : تهران – خیابان انقلاب – خیابان خارك – روبروی دانشكده علوم قضایی

تلفن :  4 - 66713201  و  66713207

ضابطین دادسرا : پایگاه سوم آگاهی و پایگاه سوم اطلاعات و كلانتریهای 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  6  تهران

دادسرای ناحیه 7 سید خندان ( امور مربوط به شهرداریها ) : تهران – سید خندان – خیابان دبستان – انتهای خیابان شهید محمودی

تلفن :   9 – 88468503  و  9 - 86011002


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  7  تهران

دادسرای ناحیه 9 فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك

تلفن :   66886900  و  44671124


ضابطین دادسرا : پلیس فرودگاه مهرآباد و پلیس امنیت ناجا و تمامی كلانتریهای شهر تهران

دادسرای ناحیه 10 هاشمی : تهران – خیابان آزادی – نبش خیابان خوش

تلقن :   5 – 66420443

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 154 و 108 و 111 و 119 و 150


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  21 و 10 و 9

دادسرای ناحیه 11 ولی عصر ( عج ) : تهران – خیابان ولی عصر (عج) ، میدان منیریه

تلقن :   2 – 55375750

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و كلانتریهای 112 و 115 و 129


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  11  تهران

دادسرای ناحیه 12 ( امام خمینی ) : تهران - خیابان خیام  - ضلع شمالی پارك شهر – خیابان شهید فیاض بخش

تلفن :   4 – 66722561

ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 109 و 113 و 116


دعاوی كیفری (شكایات) منطقه  12  تهران

دادسرای ناحیه 14 شهید محلاتی : تهران – بلوار شهید محلاتی - بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم

تلفن :   33800836  و  33813714

ضابطین دادسرا : پایگاه ششم آگاهی و كلانتریهای 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  15 و 14  تهران

دادسرای ناحیه 16 بعثت : تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :   5 - 55321520

ضابطین دادسرا : پایگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتریهای 117 و 130 و 152 و 160 و 208


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  19 و 16  تهران

دادسرای ناحیه 18 شهید مطهری : تهران – جاده ساوه – چهارراه یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری - پلاك 216

تلفن :   73 – 66224469

ضابطین دادسرا : پایگاه هشتم آگاهی و پایگاه بسیج ابوذر و كلانتریهای 169 و 153 و 151 و 149


دعاوی كیفری (شكایات) مناطق  18 و 17  تهران

دادسرای ناحیه 19 ( ویژه جرایم پزشكی و دارویی ) : تهران -  خیابان شهید مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانك - پلاك 284

تلفن :    2 – 88328980  و  8 - 88328987

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای تهران و آگاهی مركز


دادسرای ناحیه 20 انقلاب : تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم

تلفن :   5 – 88415111

دادسرای ناحیه 21 ( ویژه ارشاد ) : تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – جنب بیمارستان آسیا

تلفن  :   73 – 88732167

ضابطین دادسرا : اداره كل اجتماعی ناجا ی تهران بزرگ و پایگاههای اول تا دهم اطلاعات و آگاهی و كلانتریهای 154 و 143 و 105 و 124


دادسرای ناحیه 22 ( ویژه امور اقتصادی ) : تهران – خیابان انقلاب – خیابان گارگر شمالی – خیابان فرصت شیرازی – كوچه مستعلی

تلفن :    66593401  و  3 - 66575860

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز


دادسرای ناحیه 23 ( امور نیابت ) : تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خیابان شهید فیاض

تلفن :    66720422   و   66720499   و   66720088   و   4 -66722561

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز


دادسرای ناحیه 24 ( ویژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خیابان شریعتی – نبش معلم

تلفن :   5 – 88415111

ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز


دادسرای ناحیه 25 ( امور سرپرستی ) : تهران – خیابان كریم خان زند - زیر پل كریم خان – خیابان ایرانشهر - نبش ملكیان - پلاك 219

تلفن :   8 – 88820086


ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحیه 26 ( بومهن ) : بومهن – بلوار امام خمینی ( ره ) ، جنب كلانتری 206

تلفن :    76229966


دادسرای ناحیه 27 ( امور جتایی ) : تهران – سه راه آذری – خیابان جرجانی – پلاك 20

تلفن :   6 – 66640620


ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحیه 28 ( ویژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – میدان پانزده خرداد - دادسرای مركز – طبقه سوم

تلفن :   33111919 – 35051111


دادسرای نا حیه 29 ( ویژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان كرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاك 144

تلفن :    8 -  44064467


ضابطین دادسرا : تمامی كلانتریهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای ) : تهران – خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه طالقانی - نرسیده به بهار شیراز - نبش كوچه فرهاد 2

تلفن :   6 - 77512034


دادسرای ناحیه 32 ( راهور ) : تهران – خیابان آزادی – خیابان رودكی - ضلع جنوبی ساختمان راهنمایی و رانندگی - كوچه شهید فرج اللهی

تلفن :      66436029


دادسرای امنیت ( مستقر در زندان اوین ) : تهران – اتوبان چمران – خیابان شهید كچویی - زندان اوین

تلفن :   22432667