اداره كل اوقاف و امورخيريه استان تهران – تهران – خيابان مطهري – حد فاصل خيابان فجر (جم) و پل مدرس – شماره 262
صندوق عمران موقوفات استان تهران- سهرودی شمالی – خيابان ابن یمین – پلاك 54
اداره تحقیق – تهران - خيابان سهروردی شمالی – خيابان هویزه غربی – پلاک 82 - طبقه سوم
دفتر نمایندگی موقوفات متقین - تهران - خيابان فردوسی – خيابان سرهنگ سخائی – کوچه دبیرستان
اداره اوقاف شمیران - تهران - میدان تجریش – خيابان فنا خسرو – پلاک 31
دفتر نمایندگی شمالشرق – تهران فلکه سوم تهرانپارس – خيابان 196 غربی – چهار راه طاهری – پلاك 17
اداره اوقاف شرق تهران – تهران - خيابان سهروردی شمالی – خيابان هویزه غربی – پلاک81
اداره اوقاف جنوبشرق تهران - تهران - اتوبان محلاتی – بلوار ابوذر – پل پنجم – خ حدیث – تقاطع مسلم – پلاك 212
اداره اوقاف شمالغرب تهران– تهران - خيابان جنت آباد جنوبی – نرسیده به چهار راه لاله - نبش ولفجر 8
اداره اوقاف غرب تهران – تهران - روبروی دانشگاه تهران – خيابان 12فروردین - نبش کوچه روانمهر - ساختمان نوش آفرین – پلاك 19
دفتر نمایندگی جنوبغرب تهران – تهران – یافت آباد – میدان الغدیر – خيابان مرتضی زندیه – خيابان هاشمی – درمانگاه فرمانفرمایان
اداره اوقاف جنوب تهران - خيابان حافظ – جنب ساختمان بورس – کوچه سام – پلاک 14